top of page

Lars Fr. H. Svendsen

Filosof

Svendsen, Lars (c) CF-Wesenberg _ kolonihaven_edited.png

Lars Fr. H. Svendsen (f. 1970) er professor i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Han er også tilsatt i en bistilling i den liberale tankesmien Civita. Hans bøker er oversatt til 31 språk.

Nyeste bokutgivelse

Håpets filosofi (2023)

Hva er egentlig håp? Hva gjør vi når vi håper på noe? Den internasjonalt anerkjente filosofen Lars Fr. H. Svendsen vender denne gangen blikket mot håpet - og det er ikke helt uten grunn. Vi trenger det kanskje mer enn noensinne. Den ukrainske befolkningens reaksjon på russernes invasjon i februar 2022 vekket til live en gammel idé hos Lars Fr. H. Svendsen om å skrive en håpets filosofi. I mangfoldet av følelser i den ukrainske befolkningen, som raseri, fortvilelse og sorg, så var det håpet som sto fremst - håpet om at de ville kunne stå imot angrepet fra den russiske overmakten og bevare friheten. I Håpets filosofi tar Svendsen oss med på en reise i filosofihistorien og viser hva de mest sentrale tenkerne har skrevet om håp. Som alltid med skarpe analyser, innsikt og snert fra en av våre beste formidlere av filosofi. 

Hapets-filosofi-9788248931959.jpg
Appearances

Om Lars Fr. H. Svendsen

Lars Fr. H. Svendsen (f. 1970) er professor i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen (2001-). Han er også tilsatt i en bistilling i den liberale tankesmien Civita (2007-). Han var stipendiat ved Filosofisk institutt, Universitetet i Oslo (1995-1998), og skrev sin doktoravhandling om Immanuel Kants teoretiske filosofi. Hans bøker er oversatt til 31 språk. Han er tildelt en rekke priser, deriblant Philosophische Buchpreis (2022) og Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling (2008).

bottom of page